Honorary Consulate

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku

Dne 19. února 2019 zahájil činnost Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku vedený honorárním konzulem panem Marcelem Petráskem. Cílem honorárního konzulátu je podpora kulturních, společenských a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Namibií. Honorární konzulát současně přispívá k rozvoji turistiky a celkového povědomí o Namibii.

Honorární konzulát je sběrným místem pro příjem žádostí o víza do Namibie, a následně výdejním místem pro udělená víza. Prostřednictvím honorárního konzulátu si lze požádat o turistická, podnikatelská či návratová víza. Doba vyřízení víza je 7 – 10 kalendářních