Jak získat vízum – old

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku

Honorární konzulát Namibijské republiky v České republice je sběrným místem pro žádosti o namibijská víza a následně i výdejním místem víz již vydaných. Díky úzkému kontaktu honorárního konzulátu s namibijským zastupitelským úřadem v Berlíně trvá vydání víza od podání žádosti 7 až 10 pracovních dní.

Výhodou podání žádosti o vízum prostřednictvím honorárního konzulátu je mj. možnost předkládání některých potřebných dokumentů v české jazyce s tím, že tyto jsou ověřeny přímo Honorárním konzulátem.