Fungující síť státní podpory

Namibie patří k zemím s mimořádně nízkou hustotou obyvatelstva (2. nejřidčeji osídlená země na světě).

Namibie je funkční demokracií s obecným respektem k lidským právům a právnímu státu. Hlavní politickou silou je SWAPO (Lidová organizace Jihozápadní Afriky), které bylo vítězem všech voleb od r. 1989. Opoziční strany v posledních volbách v listopadu 2014 přitáhly dohromady cca 20 % voličů.

Namibie patří k hrstce afrických zemí, které mají fungující síť státní sociální podpory. Důchodci, postižení, sirotci mají nárok na výplatu dávek a většina je skutečně dostává. Školství a zdravotnictví však zaostává, i když se daří potírat některé infekční choroby (pokles počtu úmrtí na malárii na polovinu, snížení výskytu HIV/AIDS mezi mladými lidmi na méně než polovinu). Pandemie HIV/AIDS postihuje cca 20 % dospělého obyvatelstva a vážně narušuje hospodářský život a sociální strukturu země.

Příjem na hlavu činí v Namibii 5 693 USD (údaj Světové banky pro r. 2012), distribuce příjmů je však velmi nerovnoměrná, což dokazuje Giniho koeficient ve výši 0,58. Za posledních 10 let došlo pouze k marginálním změnám. Podle průzkumu z r. 2009-10 žije 19 % domácností v chudobě, 10 % v chudobě extrémní. Podle Human Development Index je Namibie v pořadí 120. z 187 zemí.