Cíl Namibie: logistická základna pro země SADC

Namibie má ambici stát se logistickým centrem regionu Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC). Z tohoto pohledu je pro ni klíčový další rozvoj přístavu ve Walwis Bay a také rozvoj přeshraničního obchodu (pozn. Evropská investiční banka podporuje přípravu namibijského strategického dopravního plánu). Současný obchodní režim však není pro tuto ambici Namibie příznivý: podle současných pravidel Jihoafrické celní unie (SACU) je zboží vyložené ve Walvis Bay procleno, zatímco zboží, které je dopravováno přímo do JAR, podléhá režimu TDCA (Trade and Development Cooperation Agreeement), a může být tedy dováženo a následně vyváženo do regionu bezcelně. Lze předpokládat, že touto cestou se do Namibie české zboží dostává již nyní. Uzavření Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) by tedy rozvoji přístavu ve Walvis Bay pomohlo, stejně tak jako výstavba transkalaharské železnice, která by měla sloužit především k vývozu černého uhlí z Botswany.

 

4th National Development Plan 2012-17 (NDP4) stanovil 5 základních podmínek pro další sociálně-ekonomický rozvoj: institucionální prostředí, školství a rozvoj dovedností, zdravotnictví, posílení role žen a udržitelnost životního prostředí, a 4 prioritní sektory, kde má Namibie komparativní výhody:

  • doprava a logistika (strategické umístění na západním pobřeží jižní Afriky a dobře rozvinutá dopravní síť nabízí příležitosti            pro rozvoj logistických služeb pro celý region);
  • cestovní ruch (jeden z nejrychleji rostoucích sektorů ekonomiky, jeho potenciál bude záviset na schopnosti diverzifikovat              země původu turistů a zlepšit dopravní infrastrukturu);
  • výrobní sektory (mohou přispět k diverzifikaci a tvorbě pracovních míst, jde hlavně o rozvoj sektorů navazujících na                      zemědělství, rybolov a těžbu);
  • zemědělství (snahou je stimulovat rozvoj zemědělského podnikání a navazujících ekonomických aktivit).

Přes víceméně stabilní ekonomický růst mezi 3 až 4 % ročně zůstává velmi vysoká míra nezaměstnanosti (nad 20 % práceschopného obyvatelstva). Svého vrcholu dosáhla během ekonomické a finanční krize v r. 2008-9 (37,6 %), od té doby klesá (27,4 % v r. 2012). Podle odhadů je však ve venkovských oblastech bez práce až 75 % mládeže, což mj. vede k rostoucí migraci z venkova do měst.

Postup industrializace zatím nedosahuje cílů, které vláda vytýčila v dokumentu „Vision 2030“. K hlavním důvodům patří např. malý vnitřní trh, omezená kupní síla, dominance státních podniků v ekonomice, omezený přístup k financování, zvl. pro malé a střední podniky, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, vysoké dopravní náklady apod.

Namibie je považována za jednu ze zemí, které jsou nejvíce náchylné na změny klimatu, patří k nejsušším zemím jižně od Sahary. Rozvoj zemědělství v těchto podmínkách je obtížný.