Jak získat vízum

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku je sběrným místem pro žádosti o namibijská víza a následně i výdejním místem již vydaných víz. Díky úzkému kontaktu honorárního konzulátu s namibijskou ambasádou v Berlíně trvá vydání víza od podání žádosti 7-10 pracovních dní. Výhodou podání víza přes honorární konzulát je i to, že některé dokumenty lze předkládat v češtině s tím, že je ověří honorární konzulát. Honorární konzulát navíc zkontroluje náležitosti a správnost všech dokumentů, takže při přijetí žádosti máte jistotu, že je Vaše žádost kompletní a nic by nemělo bránit jejímu úspěšnému vyřízení. Cena víza závisí na jeho typu (běžné turistické vízum pro jeden vstup 80 EUR, turistické vízum pro více vstupů 130 EUR, vízum za obchodními účely 105 EUR, expresní vízum vydané ve stejný den – 220 EUR. Honorární konzulát si účtuje administrativní poplatek 1250 Kč za vízum.

Vyjádření Namibijské ambasády.

Náležitosti pro získání namibijských turistických víz:

 • 1. Vyplněná žádost (lze vytisknout a čitelně vyplnit, nebo vyplnit elektronicky): Elektronický dokument
            Popřípadě s Vámi můžeme žádost vyplnit při osobní schůzce na konzulátu.
 • 2. Cestovní pas s platností převyšující nejméně 6 měsíců po předpokládaném termínu vstupu do země, pas musí mít nejméně tři                volné stránky
 • 3. Kopii datové stránky cestovního pasu
 • 4. Dvě fotografie pasového formátu (45 mm x 35 mm) s neutrálním pozadím
 • 5. Cestovní pojištění, v případě cestovního pojištění prostřednictvím bankovní karty smlouvu s bankou (tato smlouva může být                    předložena v češtině, ověření provede bezplatně honorární konzulát)
 • 6. Kopie výpisů z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
 • 7. Zpáteční letenka
 • 8. Cestovní itinerář
 • 9. Rezervace ubytování (v případě tzv. individuální turistiky provozované pronajatými auty se stany na střeše pak rezervaci kempu              na první dvě noci a na poslední noc, a taktéž smlouvu se společností poskytující pronájem auta)
 • 10. Při cestě do Namibie z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (např. Etiopie, Angola) mezinárodní očkovací průkaz s očkováním              proti žluté zimnici. Seznam zemí a podrobnější informace poskytne honorární konzulát
 • 11. V případě žádosti o turistické vízum s více vstupy ospravedlnění této žádosti – tj. kopie bookingu ubytování v sousedních                        zemích

Náležitosti pro získání namibijských obchodních víz:

 • 1. Vyplněná žádost (lze vytisknout a čitelně vyplnit, nebo vyplnit elektronicky): Elektronický dokument
            Popřípadě s Vámi můžeme žádost vyplnit při osobní schůzce na konzulátu.
 • 2. Cestovní pas s platností převyšující nejméně 6 měsíců po předpokládaném termínu vstupu do země, pas musí mít nejméně tři                volné stránky
 • 3. Kopii datové stránky cestovního pasu
 • 4. Dvě fotografie pasového formátu (45 mm x 35 mm) s neutrálním pozadím
 • 5. Cestovní pojištění, v případě cestovního pojištění prostřednictvím bankovní karty smlouvu s bankou (tato smlouva může být                    předložena v češtině, ověření provede bezplatně honorární konzulát)
 • 6. Kopie výpisů z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
 • 7. Zpáteční letenka
 • 8. Zvací dopis obchodního partnera v Namibii popisující účel obchodní návštěvy a obsahující všechny dostupné kontakty na                        obchodního partnera
 • 9. Rezervace ubytování
 • 10. Při cestě do Namibie z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (např. Etiopie, Angola) mezinárodní očkovací průkaz s očkováním              proti žluté zimnici. Seznam zemí a podrobnější informace poskytne honorární konzulát
 • 11. V případě žádosti o vízum s více vstupy ospravedlnění této žádosti – tj. kopie dokumentů dokládajících účel pobytu v                                sousedních zemích

Upozornění pro cestující s dětmi

Děti musí mít vyplněnou samostatnou vízovou žádost s fotografiemi a kopiemi náležitostí, kterou přikládají k vízové žádosti jejich rodiče. Žádost se nepodepisuje.

Vzhledem k tomu, že Namibie přijala legislativu zaměřenou na potírání obchodu s dětmi, rodiče, kteří cestují s dětmi, musí mít u sebe jejich rodné listy úředně přeložené do anglického jazyka. Pokud s dětmi cestuje jenom jeden rodič či pokud děti cestují v doprovodu jiných osob, musí se před vstupem do letadla navíc doložit místopřísežné prohlášení biologického rodiče/rodičů o tom, že dávají souhlas s cestováním dětí v doprovodu určených osob. Toto prohlášení musí být v angličtině s úředně ověřeným podpisem. Pokud jsou rodiče rozvedeni, dokládá se protokol o rozsudku úředně přeložený do angličtiny dokládající, že děti byly svěřeny do péče toho rodiče, který s dětmi cestuje. Pokud jeden z rodičů ovdověl, dokládají se úředně ověřené kopie úmrtního listu. 

Stejné dokumenty se požadují při tranzitu přes Jihoafrickou republiku. 

Upozornění: Honorární konzulát doporučuje tento požadavek namibijských úřadů nepodceňovat. Nedoložení těchto dokumentů vedlo v minulosti k vyloučení cestujících z letecké přepravy.