Jak získat vízum

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku

Honorární konzulát Namibijské republiky v České republice je sběrným místem pro žádosti o namibijská víza a následně i výdejním místem víz již vydaných. Díky úzkému kontaktu honorárního konzulátu s namibijským zastupitelským úřadem v Berlíně trvá vydání víza od podání žádosti 7 až 10 pracovních dní.

Výhodou podání žádosti o vízum prostřednictvím honorárního konzulátu je mj. možnost předkládání některých potřebných dokumentů v české jazyce s tím, že tyto jsou ověřeny přímo Honorárním konzulátem. Honorární konzulát navíc zkontroluje všechny náležitosti a formální správnost předložených dokumentů. Při přijetí žádosti tak má žadatel jistotu, že je jeho žádost kompletní a nic by nemělo bránit jejímu úspěšnému vyřízení.

 Cena za zprostředkování víza závisí na jeho typu:

 • Turistické vízum pro jeden vstup do země                                                                 4 070,- Kč
 • Turistické vízum pro více vstupů do země                                                            5 370,- Kč
 • Vízum pro návštěvu za obchodními účely jednovstupové                                4 720,- Kč
 • Turistické vízum expresní                                                                                     11 990,- Kč


Cena zahrnuje:
Administrativní poplatek za podání žádosti na zastupitelském úřadu Namibijské republiky v Berlíně, poplatek za zprostředkování ze strany Honorárního konzulátu, včetně kontroly správnosti podkladů a jejich úplnosti, DPH.

Příjem plateb pro zprostředkování víz probíhá výhradně prostřednictvím bankovního převodu na účet č.: 225530803/0600.  
Honorární konzulát nepřijímá platby v hotovosti.

Úřední hodiny pro příjem žádostí a výdej víz:
středa 13:00 – 16:30 (pro osobní návštěvy)

Pro získání víz kontaktujte Honorární konzulát nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy info@csnk.cz.
V úředních hodinách a v ojedinělých případech lze využít rovněž telefonního čísla: +420 734 581 627.

Vyjádření Namibijské ambasády.

Náležitosti pro získání namibijských turistických víz:

 • 1. Vyplněná žádost (lze vytisknout a čitelně vyplnit, nebo vyplnit elektronicky): Elektronický dokument
            Popřípadě s Vámi můžeme žádost vyplnit při osobní schůzce na konzulátu.
 • 2. Cestovní pas s platností převyšující nejméně 6 měsíců po předpokládaném termínu vstupu do země, pas musí mít nejméně tři                volné stránky
 • 3. Kopii datové stránky cestovního pasu
 • 4. Dvě fotografie pasového formátu (45 mm x 35 mm) s neutrálním pozadím
 • 5. Cestovní pojištění, v případě cestovního pojištění prostřednictvím bankovní karty smlouvu s bankou (tato smlouva může být                    předložena v češtině, ověření provede bezplatně honorární konzulát)
 • 6. Kopie výpisů z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
 • 7. Zpáteční letenka
 • 8. Cestovní itinerář
 • 9. Rezervace ubytování (v případě tzv. individuální turistiky provozované pronajatými auty se stany na střeše pak rezervaci kempu              na první dvě noci a na poslední noc, a taktéž smlouvu se společností poskytující pronájem auta)
 • 10. Při cestě do Namibie z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (např. Etiopie, Angola) mezinárodní očkovací průkaz s očkováním              proti žluté zimnici. Seznam zemí a podrobnější informace poskytne honorární konzulát
 • 11. V případě žádosti o turistické vízum s více vstupy ospravedlnění této žádosti – tj. kopie bookingu ubytování v sousedních                        zemích

Náležitosti pro získání namibijských obchodních víz:

 • 1. Vyplněná žádost (lze vytisknout a čitelně vyplnit, nebo vyplnit elektronicky): Elektronický dokument
            Popřípadě s Vámi můžeme žádost vyplnit při osobní schůzce na konzulátu.
 • 2. Cestovní pas s platností převyšující nejméně 6 měsíců po předpokládaném termínu vstupu do země, pas musí mít nejméně tři                volné stránky
 • 3. Kopii datové stránky cestovního pasu
 • 4. Dvě fotografie pasového formátu (45 mm x 35 mm) s neutrálním pozadím
 • 5. Cestovní pojištění, v případě cestovního pojištění prostřednictvím bankovní karty smlouvu s bankou (tato smlouva může být                    předložena v češtině, ověření provede bezplatně honorární konzulát)
 • 6. Kopie výpisů z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
 • 7. Zpáteční letenka
 • 8. Zvací dopis obchodního partnera v Namibii popisující účel obchodní návštěvy a obsahující všechny dostupné kontakty na                        obchodního partnera
 • 9. Rezervace ubytování
 • 10. Při cestě do Namibie z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (např. Etiopie, Angola) mezinárodní očkovací průkaz s očkováním              proti žluté zimnici. Seznam zemí a podrobnější informace poskytne honorární konzulát
 • 11. V případě žádosti o vízum s více vstupy ospravedlnění této žádosti – tj. kopie dokumentů dokládajících účel pobytu v                                sousedních zemích

Upozornění pro cestující s dětmi

Děti musí mít vyplněnou samostatnou vízovou žádost s fotografiemi a kopiemi náležitostí, kterou přikládají k vízové žádosti jejich rodiče. Žádost se nepodepisuje.

Vzhledem k tomu, že Namibie přijala legislativu zaměřenou na potírání obchodu s dětmi, rodiče, kteří cestují s dětmi, musí mít u sebe jejich rodné listy úředně přeložené do anglického jazyka. Pokud s dětmi cestuje jenom jeden rodič či pokud děti cestují v doprovodu jiných osob, musí se před vstupem do letadla navíc doložit místopřísežné prohlášení biologického rodiče/rodičů o tom, že dávají souhlas s cestováním dětí v doprovodu určených osob. Toto prohlášení musí být v angličtině s úředně ověřeným podpisem. Pokud jsou rodiče rozvedeni, dokládá se protokol o rozsudku úředně přeložený do angličtiny dokládající, že děti byly svěřeny do péče toho rodiče, který s dětmi cestuje. Pokud jeden z rodičů ovdověl, dokládají se úředně ověřené kopie úmrtního listu. 

Stejné dokumenty se požadují při tranzitu přes Jihoafrickou republiku. 

Upozornění: Honorární konzulát doporučuje tento požadavek namibijských úřadů nepodceňovat. Nedoložení těchto dokumentů vedlo v minulosti k vyloučení cestujících z letecké přepravy.