Fenomén: Namibijské děti

Komora se může při své činnosti opřít o jeden fenomén, v Africe výjimečný. Jsou jím tzv. „Nambijské děti.“ Jedná se o skupinu 56 namibijských dětí, které byly v roce 1985 odeslány z utečeneckých táborů v jižní Angole, kam se uchýlili jejich rodiče před perzekucí Jihoafričanů, do Československa. Tyto děti vyrůstaly v ČSSR několik let, absolvovaly zde podstatnou část základní školní docházky a po získání nezávislosti byly na vyžádání namibijské strany přepraveny zpět.

Po návratu do Namibie však měly tyto děti jazykové problémy (uměly plynně česky, ale ne anglicky) a problémy se začleněním do společnosti. Navíc se jednalo o děti z neúplných rodin nebo o sirotky. Některé z nich později odešly studovat do ČR v rámci stipendií poskytovaných vládou ČR. Většina z těch, kteří studium v ČR úspěšně ukončili, získala dobré uplatnění v rámci státní správy. Jsou mezi nimi i vnuk a vnučka bývalého prezidenta Nujomy.

Velká většina „namibijských dětí“, kteří jsou nyní na prahu středního věku, stále velmi dobře rozumí česky či slovensky. Mají zájem o české knihy a filmy, které by jim pomáhaly udržovat znalost českého jazyka. Velvyslanectví České republiky v Pretorii s nimi pořádá pravidelná každoroční setkání v Namibii. Někteří se přestěhovali do České republiky, a ty zase zve na své akce Česko-slovensko-namibijská komora.