O nás

Cíle komory

Česko-slovensko-namibijská komora sdružuje fyzické a právnické osoby, které mají zájem se účastnit společenského a veřejného života a současně podnikat na území Namibijské republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a České republiky.

Prezidentem komory je JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M. , viceprezidentem Mgr. Adam Vážanský a členem rady se stal Mgr. Petr Slepička. Členství v komoře může být jak řádné, tak čestné, přičemž čestným členem může být jen fyzická osoba. Komora má za cíl napomáhat ke všestrannému rozvoji vzájemných vztahů, a to zejména k rozvoji vztahů společenských a právních. Komora proto navazuje kontakty a vztahy i se státními orgány a dalšími orgány veřejné moci a veřejné správy a samosprávy, a jinými veřejnými subjekty.

Navazování obchodních styků

Hlavní činnost komory spočívá v podpoře při navazování, rozšiřování a rozvíjení kontaktů, v poskytování informačního servisu, v zajišťování pomoci, a to i pomoci odborné, při uzavírání smluv, zejména v obchodní oblasti. Komora poskytuje informace o obchodních příležitostech v Namibii a o možnostech zapojení se do vládních tendrů. Perspektivní se jeví oblast energetiky, zemědělství, stavebnictví, těžebního průmyslu, výstavby infrastruktury či dodávek potravin. Komora je připravena pomoci s proniknutím na namibijský trh.

Komora současně organizuje obchodní mise do Namibie a napomáhá při etablování obchodních styků s Namibií. Při nedávné úspěšné podnikatelské misi do Namibie se české delegaci dostalo dobrého přijetí na klíčových ministerstvech, setkala se také se starosty největších měst a přijal ji dokonce i bývalý prezident Namibie Sam Nujoma, který se s českými obchodníky emotivně podělil o vzpomínky na své pobyty v České republice nebo v bývalém Československu.

Bohatá historie vzájemných vztahů

Právě na hluboké historické vazby může komora ve své činnosti navázat. Bývalé Československo mělo v Africe dobré jméno, díky kterému probíhala intenzivní obchodní, kulturní i akademická spolupráce. Po změnách jak u nás, tak v afrických zemích, jsme tyto pozice opustili, a naše místo rychle zaujali jiní. Získání ztracených pozic je během na dlouhou trať, ale nebývalý zájem namibijské vlády i podnikatelské sféry o příležitosti v České republice představuje naději na restartování vzájemné spolupráce.

Komora se navíc při své činnosti může opřít o jeden neobvyklý element vzájemných vztahů, kterým jsou takzvaní „Namibijští Češi“, kteří si také sami někdy s oblibou říkají „Černí Češi“. Jedná se o skupinu asi 120 dětí, kterým v devadesátých letech minulého století poskytlo bývalé Československo azyl. Jejich rodiče tehdy bojovali proti apartheidu za nezávislost Namibie a žili ve vojenských táborech, které byly pro děti nebezpečné. Proto se státy bývalého socialistického bloku těchto dětí ujaly. Děti, které dorazily do Československa, zde strávily několik let, které podstatně formovaly jejich osobnost. Dnes se proto cítí více Čechy než Namibijci.  Mnozí z nich po návratu do Namibie zaujali významné pozice ve státní správě, a právě oni se mohou stát jedním z pilířů pro další úspěšný rozvoj vzájemných vztahů.