Výjimečné historické vazby

Cílem komory je navázat na tradičně dobré vztahy mezi Českou republikou a Namibií, které se datují hluboko do historie.

Někdejší Československo poskytovalo významnou pomoc tamnímu hnutí za nezávislost na Jihoafrické republice. Principiální podporou úsilí SWAPO o získání nezávislosti Namibie získalo Československo u namibijských představitelů značný politický kredit.

Čs. postoje v namibijské otázce si získaly ve světě uznání, a proto byl čs. představitel tradičně volen místopředsedou zvláštního dekolonizačního výboru OSN. Československo patřilo mezi 24 zemí, které byly OSN pověřeny vyslat své vojenské pozorovatele do Namibie pro zabezpečení přechodného období. Od března 1989 zde proto rok působilo 20 čs. důstojníků.

Slavnostního vyhlášení nezávislosti Namibijské republiky dne 21. 3. 1990 se zúčastnila čs. delegace vedená ministrem národní obrany ČSFR M. Vackem. Protokol o navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Namibií byl podepsán 11. 6. 1990. Namibie uznala ČR ke dni 1. 1. 1993 podpisem protokolu v New Yorku a zároveň s ní navázala diplomatické styky.

V září 1999 navštívil ČR tehdejší namibijský prezident-zakladatel Sam Nujoma. Jednalo se o první a dosud jedinou hlavu státu z oblasti subsaharské Afriky, která vykonala státní návštěvu České republiky.

Na konci ledna 2006 navštívil Namibii v rámci své africké cesty ministr zahraničí Cyril Svoboda. Namibijská strana projevila v průběhu jednání opakovaně zájem o české investice do oblasti lehkého průmyslu a o spolupráci v oblasti energetiky.

V červenci 2011 se uskutečnila návštěva ministra zahraničních věcí Utoni Nujomy. Ministr jednal se svým protějškem K. Schwarzenbergem, ministrem průmyslu a obchodu M. Kocourkem a byl přijat předsedkyní PS PČR M. Němcovou /p>