Užitečné informace

Užitečné informace pro investory a podnikatele

Systém pobídek (daňové úlevy, přidělení pozemku, školení pracovníků) se dělí podle statutu zahraniční přímé investice, a to zda se jedná o: registrovaného výrobce - Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský trh); nebo o exportéra vyráběného zboží - Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce dodává nejen pro tuzemský trh, ale i na vývoz); či o podnik Exportní výrobní zóny - Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně mimo země Jihoafrické celní unie, SACU). Podrobněji jsou tyto pobídky uvedeny na webových stránkách vládní agentury Namibia Investment Centre.
Investiční příležitosti (identifikované projekty) v jednotlivých oborech jsou naopak zveřejněny na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

Informace potřebné k cestě do Namibie:

Information Links