Honorary Consulate

Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku

Dne 19. února 2019 zahájil činnost Honorární konzulát Namibie pro Českou republiku vedený honorárním konzulem panem Marcelem Petráskem. Cílem honorárního konzulátu je podpora kulturních, společenských a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Namibií. Honorární konzulát současně přispívá k rozvoji turistiky a celkového povědomí o Namibii.

Honorární konzulát je sběrným místem pro příjem žádostí o víza do Namibie, a následně výdejním místem pro udělená víza. Prostřednictvím honorárního konzulátu si lze požádat o turistická, podnikatelská či návratová víza. Doba vyřízení víza je 7 – 10 kalendářních dní. Více informací o vízech naleznete zde.

Postavení honorárního konzula se řídí jednotlivými ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Honorární konzul současně v součinnosti s nadřízeným Velvyslanectvím Namibijské republiky v Berlíně poskytuje pomoc namibijským občanům, kteří se ocitli v nouzi nebo přišli o doklady.

Sídlo úřadu:

Palackého 715/15
110 00  Prague 1
Czech republic

Úřední hodiny:
Po - Čt od 9.00 do 12.00

Úředními jazyky jsou angličtina a čeština.
Před návštěvou honorárního konzulátu je nutno si sjednat osobní schůzku na telefonu: 00 420 734 581 627.


The Honorary Consulate of the Republic of Namibia in the Czech Republic was established in February 2019. Advocate Marcel Petrasek was appointed as the Honorary Consul of Namibia in the Czech Republic.

The mission of the honorary consulate is to support cultural, social and trade relations between Namibia and the Czech Republic. The honorary consulate also promotes tourism and provides information about Namibia.

Honorary Consulate in Prague serves as a visa collection point, and it also delivers the visa issued. Czech citizens can apply for the holiday, business, work and return visa. The holiday and business visa can be processed within ten days. More information about visas can be found here.

The consular posts headed by honorary consuls are governed by the provisions of Chapter III of Vienna Convention on Consular Relations. Honorary Consul in liaison with the superior Namibian Embassy in Berlin also provides emergency assistance to the Namibian citizens in the Czech Republic.

Address:

Palackého 715/15
110 00 Prague 1
Czech republic

Telephone: + 420 734 581 627
Email: honorary-consulate@csnk.cz

Opening hours: Mo - Thu 9.00 - 12.00
Languages spoken: English and Czech

Note: Appointments to visit the honorary consulate must be made via telephone number + 420 734 581 627.